GallupPanelet

GallupPanelet og Norsk Gallup

I forbindelse med at Kantar TNS har skiftet navn er det blitt besluttet at GallupPanelets virksomhets skal struktureres under merkenavnet Norsk Gallup. Norsk Gallup er et heleid datterselskap av Kantar TNS og er den delen av virksomheten som gjennomfører datainnsamling.

Dette betyr at det grafiske uttrykket på GallupPanelets nettsider, spørreskjema og eposter gradvis vil justeres for å gjenspeile dette.

Utover dette vil det å være medlem i GallupPanelet være det samme som tidligere.

Dersom du har spørsmål om dette er du velkommen til å kontakte panelsupport

Takk for at du er medlem i GallupPanelet!