GallupPanelet
Velkommen til GallupPanelet

Portalen er for alle medlemmer av GallupPanelet. I denne portalen finner du praktiske opplysninger og nyttig informasjon for deg som medlem.
Ved å logge inn med din e-postadresse og ditt passord finner du informasjon om poengsaldo og en oversikt over hvilke undersøkelser som er tilgjengelige for deg. Du kan også bestille gaver og gavekort for poengene dine.


Nye nettsider og datasystemer for GallupPanelet

Snart vil GallupPanelet få nye nettsider og vi gjør samtidig et bytte av datasystem. Dessverre betyr dette at det kan bli noe nedetid, samt at det må påregnes lenger behandingstid på supporthenvendelser og gaveutbetalinger. Vi håper imidlertid våre medlemmer er tålmodige i en overgangsperiode og ser frem til nye og moderne nettsider som vil gjøre det mer brukervennlig å være medlem i GallupPanelet!

GallupPanelet får ny avsenderadresse

Som en del av fornyelsen vil GallupPanelet gradvis gå over til å benytte vår nye adresse survey@galluppanelet.no som avsender av epost. I en overgangsperiode kan våre medlemmer oppleve at man mottar invitasjoner til våre undersøkelser fra både galluppanelet@tns-global.com og survey@galluppanelet.no. Vi anbefaler at begge avsenderadresser blir markert inn som sikre avsendere der hvor man mottar epost!
I 2016, delte vi ut gaver og donasjoner for 5 284 951 kr. Du kan bruke dine poeng hos blant annet: